DigiPromotie, gevestigd aan

Wijde Wormer 109
2905 TZ Capelle aan den IJssel
Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wijde Wormer 109
2905 TZ Capelle aan den IJssel
Nederland
+31 6 42 37 0034
KVK Rotterdam: 66323258
BTW nummer: NL85.64.94.252B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
DigiPromotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@digipromotie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DigiPromotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het opnemen van contact aan de hand van het invullen van uw contactgegevens in het contactformulier
  • Het kunnen optimaliseren van de website, door het meten van uw activiteiten op de website middels Google Analytics

Het opnemen van contact aan de hand van het invullen van uw contactgegevens in het contactformulier
Op onze contactpagina (https://www.digipromotie.nl/contact/) heeft u de mogelijkheid om uw contactgegevens achter te laten voor bijvoorbeeld het stellen van een vraag. Deze gegevens worden naar een e-mailadres van DigiPromotie gestuurd en op onze hosting server bewaard.

Het kunnen optimaliseren van de website, door het meten van uw activiteiten op de website
Wij meten uw activiteiten op onze website. Dit gebeurt middels een Javascript van Google Analytics. Dit script verzamelt de pagina’s die u op onze website heeft bezocht, apparaatgegevens en cookie gegevens (zie https://www.digipromotie.nl/cookie-beleid/). Door het analyseren van deze informatie, kunnen wij de website beter optimaliseren zodat het gebruik ervan gemakkelijker wordt. Wij hebben dit op een bepaalde manier ingericht om zo min mogelijk gegevens van u te verzamelen:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres gemaskerd;
  • ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • Maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DigiPromotie slaat de contactgegevens die worden ingevuld in de contactformulieren op voor één jaar. Als het jaar verstreken is, worden de gegevens die via het formulier worden gemaild, verwijderd. Alle tracking informatie, waarmee wij de website beter kunnen maken, worden voor 26 maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd door Google.

Delen van persoonsgegevens met derden
DigiPromotie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DigiPromotie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DigiPromotie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DigiPromotie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor ons uitgebreide cookie beleid kunt u deze pagina bezoeken: https://www.digipromotie.nl/cookie-beleid/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DigiPromotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@digipromotie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DigiPromotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DigiPromotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van een SSL verbinding tussen de gebruiker van onze website en de website zelf. SSL is een afkorting voor Secure Socket Layer. SSL en de opvolger TLS (Transport Layer Security) zijn protocollen voor het creëren van een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding verzekert dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven voor buitenstaanders en niet gestolen kunnen worden.

Hiernaast worden onze website, servers en werkstations beveiligd middels een firewall en virusscanner. Een firewall is een systeem dat de middelen van een netwerk of computer kan beschermen tegen misbruik van buitenaf. Het beschermde netwerk is vaak een intranet of intern netwerk en dit wordt beschermd tegen het internet. Het ongewenste verkeer bestaat bijvoorbeeld uit aanvallen van hackers en computerkrakers, inbraken en/of uitbraken van computervirussen, spyware, spam en denial of service attacks. De virusscanners zorgen ervoor dat de werkstations worden beschermd tegen virussen die ertoe kunnen leiden dat uw gegevens kunnen worden gestolen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels ons telefoonnummer +31 6 42 37 0034 of via administratie@digipromotie.nl.

Opgesomd kunnen wij dus de volgende gegevens verzamelen:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– DigiPromotie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

DigiPromotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.